CATEGORY

Cà Phê Túi Lọc

Cà phê túi lọc là các sản phẩm cà phê được đóng gói như những túi trà tiện dụng mà bạn thường gặp. Sự tiện dụng của loại sản phẩm thì không bàn cãi nhưng còn hương vị thì sao?

Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên, khi biết rằng hình thức pha chế này có thể pha cà phê ở mọi dạng nhiệt độ. Và ở mỗi nhiệt độ khác nhau, bạn sẽ có những trải nghiệm riêng biệt – dù cùng một loại cà phê.