CATEGORY

Cà Phê Phin Giấy

Cà phê phin giấy là nhóm các sản phẩm mà cà phê được đóng gói sẵn trong túi lọc bằng giấy, có quai gài trên thành ly và vì vậy dễ dàng pha chế vì người dùng không cần phải chuẩn bị dụng cụ cầu kỳ.